Yksityishenkilöille

Asianajotoimisto Advoline Oy

Snellmaninkatu 25 A 3
00170 Helsinki, FINLAND

puh: 09 4289 0130
gsm: 045 1300 567
fax: 020 7818 250
email: info(at)advoline.fi
etunimi.sukunimi(at)advoline.fi

Ota yhteyttä asianajajaan yhteydenottolomakkeella

Asianajotoimisto Advoline Oy:n yksityishenkilöille tarjoamat palvelut kattavat elämän kaikki osa-alueet syntymästä kuolemaan, opiskelusta eläkkeeseen ja työskentelystä asumiseen, eikä tarkkojen palvelukuvausten listaaminen ole tarkoituksenmukaista tai käytännössä edes mahdollista. Useissa tapauksissa asiat kannattaa selvittää ennen kuin ongelmia tai riitatilanteita syntyy. Tästä aiheutuvat kustannukset ovat merkittävästi pienempiä kuin ongelma- tai riitatilanteiden hoitaminen.

Esimerkkeinä yksityishenkilöille tarjottavista palveluista ovat oikeudenkäyntien lisäksi ja ohella mainittakoon erityisesti työsuhteeseen, virkasuhteeseen tai muuhun työskentelyn perusteeseen liittyvät asiat, vahingonkorvaukseen ja kuluttajansuojaan liittyvät asiat, sekä asumiseen, vuokrasuhteeseen, asunnon ja kiinteistön kauppaan liittyvät riidat, virhevastuutilanteet ja muut ongelmakysymykset.

Lapsioikeudessa Asianajotoimisto Advoline Oy:llä on vankka osaaminen ja hoidamme kaikkia lapsesi ja perheesi hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Avustamme lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Lapsiasioissa arvioimme ensisijaisesti mahdollisuuden riitaisten asioiden käsittelemiseksi tuomioistuinsovittelussa (ns. Follo sovittelu). Tuomioistuinsovittelu on lapsiasioissa oikeudenkäyntiä halvempi ja kaikille osapuolille helpompi tapa ratkaista asiat. Kaikissa tilanteissa tuomioistuinsovittelu ei kuitenkaan osoittaudu vaihtoehdoksi, jolloin asia käsitellään oikeudenkäynnissä. Lapsioikeuteen kuuluu myös lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyvät asiat.

Perhe- ja perintöoikeuteen liittyvien asiakirjojen laadinnassa on suositeltavaa kääntyä asiantuntevan avustajan puoleen, sillä asiakirjoilla on kauaskantoisia ja merkittäviä seurauksia myöhemmin. Asianajajamme laativat perheoikeuden alalla käytettäviä asiakirjoja, kuten avioehtosopimuksia ja testamentteja. Avustamme myös avioeroasioissa, kuten omaisuuden osituksessa ja erottelussa. Läheisen tai sukulaisen kuolema tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Perintöoikeus koskee omaisuuden siirtymistä omistajan kuoleman jälkeen. Avustamme kaikissa perintöoikeudellisissa asioissa, kuten perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa.

Yksityishenkilöiden asioissa asiakkaan kanssa selvitetään aina mahdollisuus asianajajan palkkion kattamiseen oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusavulla.

Hyvinkään käräjäoikeudelta tuomio asuntokauppa-asiassa

Hyvinkään käräjäoikeus on 25.4.2008 antamassaan tuomiossa velvoittanut myyjän korvaamaan Asianajotoimisto Advoline Oy:n asiakkaalle hinnanalennuksena sekä selvittely- ja oikeudenkäyntikuluina yli 30.000 euroa. Vahingonkorvauksen osuuden myyjä suoritti vapaaehtoisesti ennen käräjäoikeuden antamaa tuomiota.

Tapauksessa oli kyse 80-luvulla rakennetun rivitalon päätyhuoneiston maanvaraisen lattialaatan painumisen aiheuttamista vaurioista sekä painumisen oikeaksi katsottavasta korjaustavasta. Käräjäoikeus katsoi, että talonyhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvan lattian ongelmista olisi tullut tiedottaa ostajille kaupanteon yhteydessä. Asuntokauppalain mukaan myyjä vastaa myös isännöitsijätodistuksesta ilmenevistä tiedoista, eikä tapauksessa lattian aikaisemmista korjauksista ollut isännöitsijäntodistuksessa lainkaan mainintaa.

Asian käsittelyn yhteydessä kuultiin lukuisia asiantuntevia todistajia, joiden kannanotot painuman oikeasta korjaustavasta vaihtelivat hyvinkin paljon. Käräjäoikeus katsoi esitetyn todistelun perusteella painumisen pysähtyneeksi ja uretaaninoston painuman oikeaksi korvaustavaksi, jolla seikalla oli vaikutusta tuomitun hinnanalennuksen määrään.

Asuntokauppoihin liittyvät erimielisyydet ovat lisääntyneet viime vuosina. Riitatilanteissa asuntokauppa-asioihin perehtyneen asianajajan puoleen kannattaa kääntyä jo prosessin alkuvaiheessa. Kotivakuutukseen usein sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta maksetaan korvausta myös asuntokauppoihin liittyvien riita-asioiden oikeudenkäyntikuluista.