Esimerkkejä toimeksiantojen hinnoista

Aikaperusteisessa veloituksessa käytämme seuraavia laskutusperusteita

– Yksityishenkilöt 190 – 250 €/h + alv 24% = 235,60 – 310,00 euroa

– Yritykset ja yhteisöt 210 – 270 €/h + alv 24% = 260,40 – 334,80 euroa

Toimeksiannon hoitamiselle voidaan jutuissa, joissa työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa sopia enimmäis- tai kiinteä hinta. Toimenpidekohtainen vähimmäisveloitus on 0,25h, tapaamisten osalta yksi tunti ja toimeksiantokohtainen vähimmäisveloitus kaksi tuntia. Toimeksiannon yhteydessä toimeksiantaja maksaa erikseen sovittavan tapauksen intressin perusteella määräytyvän ennakkomaksun, joka hyvitetään lopullisesta laskusta. Seuraavat toimenpideveloitukset soveltuvat asianajotehtäviin, joita voidaan pitää työn määrän, laadun, etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvioiden tavanomaisina. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

1. Neuvottelut ja lausunnon antaminen palkkio alkaen

– Puhelinneuvottelu (minimiveloitus 15min)

58,90 €

– Neuvottelu toimistolla

235,60 €

– Neuvottelu muualla

235,60 €

– Kirjallinen lausunto

471,20 €

2. Asiakirjojen laadinta ja hankkiminen

– Avioehtosopimus

471,20 €

– Testamentti

471,20 €

– Irtaimen lahjakirja

471,20 €

– Muistio tai pöytäkirja

235,60 €

– Kiinteistön kauppakirja

706,80 €

– Muu kauppa- tai luovutuskirja

471,20 €

– Velkakirja tai muu maksusitoomus

471,20 €

– Asiakirjan hankinta

235,60 €

– Kirjeenvaihto (per kirje)

235,60 €

– Sähköpostikirjeenvaihto (per viestikokonaisuus)

235,60 €

– Tiedoksianto tai kutsusta huolehtiminen

235,60 €

– Lainhuudon hakeminen

471,20 €

– Kiinnityksen vahvistaminen

471,20 €

– Veroilmoituksen laatiminen

471,20 €

3. Perunkirjoitus

Palkkio perunkirjoitutksesta määrätään työn määrän ja tehtävän laadun mukaan siten, että peruspalkkio on 992,00 euroa. Normaali palkkio liikkuu 1000,00 – 3000,00 euron välillä, riippuen mitä toimenpiteitä toimeksiantaja itse haluaa suorittaa. Mikäli pesään kuuluvan omaisuuden selvittäminen arvionti on tavallista vaikeampaa tai perunkirjoitus muusta syystä tavallista työläänpää, korotetaan palkkiota huomioon ottaen lisätyön määrä.

4. Ositus ja perinnönjako

Tuomioistuimen määräämänä pesänjakajana (toimitusjako) osituksessa tai perinnönjaossa palkkio määräyty asian laadun ja sen edellyttämien toimenpiteiden mukaan siten, että pesänjakajan ratkaistavaksi tulevat oikeus- ja muut kysymykset, asianosaisten esittämien vaatimusten lukuisuus, laatu ja vaikealaatuisuus vaikuttavat korottavasti palkkioon. Erillistoimenpiteistä (myyntimääräykset ym.) veloitetaan erikseen.

Kuolinpesän pesänselvittäjän palkkio määrätään ensisijaisesti tuntiveloitusperiaatteella ottaen huomioon persän laatu ja laajuus. Pesää koskevien oikeudenkäyntien, omaisuuden hoitoon liittyvien erityistehtävien hoitamisesta veloitetaan erikseen.

– Avustaminen toimituksessa käytetyn ajan mukaan (tuntipalkkio)

– Sopimusosituksen ja perinnönjako-osituksen laadinta 1413,60 euroa

5. Oikeudenkäyntiasian hoitaminen

Valmistautumisesta oikeudenkäyntiin veloitetaan riita- ja hakemusasiassa työhön käytetyn ajan mukaan kuitenkin niin, että vähimmäisveloitus

– Kantajan tai hakijan avustamisessa

1413,60 €

– Vastaajan tai kuultavan avustamisessa

1413,60 €

Kirjallinen lisävalmistelu veloitetaan käytetyn ajan mukaan kuitenkin siten, että vähimmäisveloitus on 471,20 euroa.

Asianajosta tuomioistumessa veloitetaan

– Esiintyminen oikeudessa

1413,60 €

– Kuuden tunnin ylimenevältä osalta

235,60 €/h

– Matka-ajalta

157,00 €/h

Valitustuomioistuimissa käytetään vastaavia laskutusperusteita

6. Muu edustaminen

Edustaminen yhtiökokouksissa, neuvotteluissa tai sovintotilaisuuksissa käytetyn ajan mukaan, vähimmäisveloitus 471,20 euroa.

7. Julkisen oikeusavun palkkio

Julkisen oikeusavun palkkio perustuu niistä annettuihin määräyksiin (oikeusapulaki ja valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista). Lopullisen palkkion määrän julkisessa oikeusavussa määrää tuomioistuin.

8. Toimiston perimät kulukorvaukset ja viivästyskorko

– Valokopiot (tavanomaista suuremmat määrät)

0,50 €/sivu

– Faksien lähetys

1,00 €/sivu

– Faksien vastaanotto

0,50 €/sivu

– Matkakustannukset autolla

0,42 €/km

Maksuviivästyksestä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko 1.1. – 30.6.2018 on 7,00 – 8,00 %. Maksumuistutuksesta veloitetaan erikseen 20,00 €/kpl.