Asianajotoimisto Advoline Oy

Riita- ja rikosasiat

Oikeudenkäynnit
Sovintomenettelyt
Muutoksenhaku
Esitutkinta
Hallintoasiat
Hakemusasiat

Yksityishenkilöille

Perhe- ja perintöoikeus
Lapsiasiat
Työsuhteet
Asuntokauppa
Vahingonkorvaus
Oikeusapuasiat

Yrityksille

Riitojen ratkaisu
Yhtiöoikeus
Vero-oikeus
Työoikeus
Sopimusoikeus
Konsultointi

Asianajajat palveluksessanne Helsingin Kruununhaassa

Asianajotoimisto Advoline Oy on Helsingin Kruununhaassa sijaitseva monipuolinen ja laadukkaita juridisia palveluita tarjoava yritys.

Olemme keskittyneet tarjoamaan oikeudellisia palveluita yksityishenkilöille sekä pienille- ja keskisuurille yrityksille. Vahvoja osaamisalueitamme ovat oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa, oikeudenkäyntien ulkopuoliset ns. vaihtoehtoiset riitojen ratkaisumenettelyt, yhtiö- ja sopimusoikeus, sekä perhe- ja lapsiasiat. Hoidamme tarvittaessa myös asiakkaittemme saatavien perintää ja avustamme vero-oikeudellisten kysymysten ratkaisussa sekä konsultoimme irtisanomismenettelyiden oikeanlaisessa läpiviennissä.

Tarjoamme palveluita suomen, englannin ja saksan kielellä. 

Lue lisää »

Asianajotoimisto Advoline Oy

Snellmaninkatu 25 A 3
00170 Helsinki, FINLAND

puh: 09 4289 0130
gsm: 045 1300 567
fax: 020 7818 250

email: info@advoline.fi
etunimi.sukunimi@advoline.fi

Ota yhteyttä asianajajaan
yhteydenottolomakkeella

Y-tunnus/VAT number:
(FI) 2115009-1

Kirjanpitäjän rangaistusvastuusta

Asianajotoimisto Advoline Oy avusti käräjäoikeudessa helsinkiläisen tilitoimiston kirjanpitäjää, jolle syyttäjä vaati rangaistusta avunannosta törkeään veropetokseen liittyen tilitoimiston kirjanpitotoimeksiannon hoitamiseen. Tapauksessa oli kysymys kirjanpitäjän vastuusta koskien tehtyjen kirjauksien perusteen oikeellisuutta. Syytteet hylättiin, koska syyttäjä ei kyennyt näyttämään kirjanpitäjän olleen tietoinen kirjausten perusteen olleen virheellinen tai totuudenvastainen.

Oikeuskäytännössä on viime aikoina haettu rajoja kirjanpitäjän rangaistusvastuulle liittyen tehtyjen kirjausten oikeellisuuteen. Kirjanpitäjiä on asetettu syytteeseen varsin vähäiselläkin näytöllä, esimerkiksi yrittäjän esitutkinnassa ilmoitettua kirjanpidon kuuluneen kokonaisuudessaan kirjanpitäjän vastuulle. Vastuu kirjanpidon oikeellisuudesta kuitenkin kuuluu pääasiassa yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kirjanpitäjä ei kuinkaan voi vedota tahallisuutensa puuttumiseen, mikäli hän tietoisena kirjauksen perusteen virheellisyydestä tekee kirjauksen, koska asiakas on näin ohjeistanut.

Rakennusurakan laskutussaatavaa koskeva riita-asia

Asianajotoimisto Advoline Oy avusti menestyksekkäästi rakennusalan yritystä aliurakkasopimukseen liittyvässä riita-asiassa, jonka käsittely päättyi Helsingin hovioikeudessa. Alunperin yksinkertaista laskutussaatavaa koskeva asia laajeni vastapuolen vastasaatavia koskevien väitteiden johdosta laajaksi riita-asiaksi.

Asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä summaarisissakin perintäasioissa, mikäli riitaisuuksia on odotettavissa. Perintätoimiston puoleen kääntyminen voi johtaa asian pitkittymiseen entisestään.  

Puhelinnumeron muutos

Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan, että lankapuhelinnumeromme on muuttunut. Uusi numero on (09) 4289 0130. Vanha numero toimii rinnakkain toistaiseksi.