Asianajotoimisto Advoline Oy

Riita- ja rikosasiat

Oikeudenkäynnit
Sovintomenettelyt
Muutoksenhaku
Esitutkinta
Hallintoasiat
Hakemusasiat

Yksityishenkilöille

Perhe- ja perintöoikeus
Lapsiasiat
Työsuhteet
Asuntokauppa
Vahingonkorvaus
Oikeusapuasiat

Yrityksille

Riitojen ratkaisu
Yhtiöoikeus
Vero-oikeus
Työoikeus
Sopimusoikeus
Konsultointi

Asianajajat palveluksessanne Helsingin Kruununhaassa

Asianajotoimisto Advoline Oy on Helsingin Kruununhaassa sijaitseva monipuolinen ja laadukkaita juridisia palveluita tarjoava yritys.

Olemme keskittyneet tarjoamaan oikeudellisia palveluita yksityishenkilöille sekä pienille- ja keskisuurille yrityksille. Vahvoja osaamisalueitamme ovat oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa, oikeudenkäyntien ulkopuoliset ns. vaihtoehtoiset riitojen ratkaisumenettelyt, yhtiö- ja sopimusoikeus, sekä perhe- ja lapsiasiat. Hoidamme tarvittaessa myös asiakkaittemme saatavien perintää ja avustamme vero-oikeudellisten kysymysten ratkaisussa sekä konsultoimme irtisanomismenettelyiden oikeanlaisessa läpiviennissä.

Tarjoamme palveluita suomen, englannin ja saksan kielellä. 

Lue lisää »

Asianajotoimisto Advoline Oy

Snellmaninkatu 25 A 3
00170 Helsinki, FINLAND

puh: 09 4289 0130
gsm: 045 1300 567
fax: 020 7818 250

email: info@advoline.fi
etunimi.sukunimi@advoline.fi

Ota yhteyttä asianajajaan
yhteydenottolomakkeella

Y-tunnus/VAT number:
(FI) 2115009-1

DAN Europe – Legal Network

DAN Europe (Divers Alert Network) on käynnistänyt Legal Network projektin, jonka tarkoituksena on vahvistaa DAN Europen jäsenten oikeusturvaa sekä konsultoida järjestöä oikeudellisissa kysymyksissä. DAN Europen tarjoamaan sukellustoimintaan liittyvään vakuutukseen tulee sisältymään oikeudellinen avustaminen mm. sukellusonnettomuuksien yhteydessä.

Asianajotoimisto Advoline Oy:n asianajaja Tatu Henriksson on nimitetty DAN Legal Networkin Suomen maakoordinaattoriksi (National Co-Ordinator). Muut nimitetyt henkilöt ovat Igor Beades Martin (Espanja), Peter Cooke (Iso-Britannia), François Jaeck (Ranska), Mauro Masiello (Italia), Peter Schetter (Saksa), Joao Paulo Teixeira De  Matos (Portugali) ja Walter Verstappen (Belgia).

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Dopingrikoksiin liittyen käräjäoikeudet tulkitsevat rikoslain 46-luvun 6 §:n laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen säännöksiä hyvinkin eri tavoin. Lainkohdassa on nimenomaisesti yksilöity esiteot, joiden kohdalla laitomaan tuontitavaraan ryhtymisen säännöstä voidaan soveltaa. Esiteoissa ei ole mainittu dopingrikosta, joten lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sekä analogiakiellon syytetyn vahingoksi perusteella dopingaineiden ollessa kyseessä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen lainkohtaa ei tulisi voida soveltaa. Käräjäoikeuksissa kuitenkin varsin yleisesti edelleen tuomitaan henkilöitä mainitun lainkohdan perusteella.

Tullin ja keskusrikospoliisin edustajien kannan mukaan dopingaineiden hallussapidosta ei tulisi voida nykyisen lainsäädännön perusteella tuomita rangaistusta laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä. Tämä ei kuitenkaan estä syyttäjiä nostamasta syytteitä tai tuomioistuimia, mukaan lukien Helsingin käräjäoikeus, tuomitsemasta henkilöitä mainitun lainkohdan nojalla. Kysymyksestä tarvittaisiin nopeasti ylemmän oikeusasteen kannanotto tai lainmuutos, jossa tilannetta selkeytettäisiin.