Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Dopingrikoksiin liittyen käräjäoikeudet tulkitsevat rikoslain 46-luvun 6 §:n laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen säännöksiä hyvinkin eri tavoin. Lainkohdassa on nimenomaisesti yksilöity esiteot, joiden kohdalla laitomaan tuontitavaraan ryhtymisen säännöstä voidaan soveltaa. Esiteoissa ei ole mainittu dopingrikosta, joten lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sekä analogiakiellon syytetyn vahingoksi perusteella dopingaineiden ollessa kyseessä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen lainkohtaa ei tulisi voida soveltaa. Käräjäoikeuksissa kuitenkin varsin yleisesti edelleen tuomitaan henkilöitä mainitun lainkohdan perusteella.

Tullin ja keskusrikospoliisin edustajien kannan mukaan dopingaineiden hallussapidosta ei tulisi voida nykyisen lainsäädännön perusteella tuomita rangaistusta laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä. Tämä ei kuitenkaan estä syyttäjiä nostamasta syytteitä tai tuomioistuimia, mukaan lukien Helsingin käräjäoikeus, tuomitsemasta henkilöitä mainitun lainkohdan nojalla. Kysymyksestä tarvittaisiin nopeasti ylemmän oikeusasteen kannanotto tai lainmuutos, jossa tilannetta selkeytettäisiin.