Kirjanpitäjän rangaistusvastuusta

Asianajotoimisto Advoline Oy avusti käräjäoikeudessa helsinkiläisen tilitoimiston kirjanpitäjää, jolle syyttäjä vaati rangaistusta avunannosta törkeään veropetokseen liittyen tilitoimiston kirjanpitotoimeksiannon hoitamiseen. Tapauksessa oli kysymys kirjanpitäjän vastuusta koskien tehtyjen kirjauksien perusteen oikeellisuutta. Syytteet hylättiin, koska syyttäjä ei kyennyt näyttämään kirjanpitäjän olleen tietoinen kirjausten perusteen olleen virheellinen tai totuudenvastainen.

Oikeuskäytännössä on viime aikoina haettu rajoja kirjanpitäjän rangaistusvastuulle liittyen tehtyjen kirjausten oikeellisuuteen. Kirjanpitäjiä on asetettu syytteeseen varsin vähäiselläkin näytöllä, esimerkiksi yrittäjän esitutkinnassa ilmoitettua kirjanpidon kuuluneen kokonaisuudessaan kirjanpitäjän vastuulle. Vastuu kirjanpidon oikeellisuudesta kuitenkin kuuluu pääasiassa yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kirjanpitäjä ei kuinkaan voi vedota tahallisuutensa puuttumiseen, mikäli hän tietoisena kirjauksen perusteen virheellisyydestä tekee kirjauksen, koska asiakas on näin ohjeistanut.