Henkilöstönimityksiä – Ernennungen

Asianajotoimisto Advoline Oy:n palveluksessa aloittaa 23.12.2011 lakimiehenä OTM Susanna Klärich painopistealueina rikosoikeus sekä perhe- ja jäämistöoikeus, mutta hän hoitaa toimeksiantoja myös muilta oikeudenaloilta (mm. riita-asiat, sopimusoikeus). Klärich hoitaa toimeksiantoja tarvittaessa myös saksan kielellä (deutsch, german, tyska). Saksan kieltä taitavien lakimiesten ja asianajajien tarve on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt.

OTM (Master of Laws) Susanna Klärich beginnt am 23.12.2011 bei der Anwaltskanzlei Advoline Oy als Jurist zu arbeiten. Ihre Schwerpunkte liegen bei Strafrecht und Familien- und Erbrecht, aber sie nimmt auch Aufträge aus anderen Rechtsbereichen entgegen (u.a. Rechtsstreite und Vertragsrecht). Bei Bedarf nimmt Klärich Aufträge auch auf deutsch entgegen. Der Bedarf deutschsprachiger Juristen und Anwälte ist in letzter Zeit enorm gestiegen.