Henkilöstö

Tatu Henriksson

asianajaja, rikosasianajaja, asianajotoimisto, riita-asia, rikosasia, Helsinkiasianajaja, varatuomari, osakas
tel: +358 0(45) 1300 567
e-mail: tatu.henriksson(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

  • Rikosoikeus (talousrikokset, väkivaltarikokset ja muut tavanomaiset rikokset, atk-, tietoturva- ja verkkorikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen)
  • Riita-asiat (rakennusalan riidat, asuntokauppariidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
  • Yhtiöoikeus (yritysten perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yritystoiminnan järjestelyt)
  • Sopimusoikeus (sopimusten laadinta, tarkastus ja näihin liittyvä konsultointi)
  • Vero-oikeus (mm. verosuunnittelu ja verovalitukset)
  • Työoikeus (irtisanomismenettelyt ja työoikeusriidat)
  • Perhe- ja perintöoikeus (ositukset, perinnönjaot, perunkirjoitukset, lasten huolto- ja tapaamisoikeusasiat)

 

Susanna Kallaskari (os. Klärich)

asianajaja, rikosasianajaja, asianajotoimisto, Helsinki
asianajaja, osakas
tel: +358 0(45) 8797 345
e-mail: susanna.kallaskari(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

Kallaskari on keskittynyt rikosoikeuden alalla väkivalta- ja huumausainerikoksissa avustamiseen, sekä vastaajan että asianomistajan avustajana. Kallaskarilla on vahva osaaminen lasten huolto- ja tapaamisoikeusasioihin sekä huostaanottoihin liittyen. Kallaskari on toimiston perheoikeudellisten asioista vastaava osakas.

Kallaskarilla on kotimaisten kielien lisäksi sujuva saksan- ja englanninkielen taito.

 

Juha Räihä

asianajaja, rikosasianajaja, asianajotoimisto, Helsinki
asianajaja, osakas
tel: +358 0(45) 1363 345
e-mail: juha.raiha(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

Räihän erityisosaamisalueeseen kuuluvat rikosoikeudenkäynnit, niin vastaajan kuin asianomistajankin avustajana sekä ulkomaalaisasiat, joihin luetaan oleskelulupa-, kansalaisuus- ja pakolaisasiat. Ennen siirtymistä Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen vuonna 2012 Räihä on työskennellyt yrittäjänä omassa lakiasiaintoimistossa hoitaen laaja-alaisesti oikeudellisia toimeksiantoja. Räihä on toimiston ulkomaalaisasioista vastaava osakas.

 

Lari Ruokamo

lakimies, rikosasia, riita-asia, asianajotoimisto, Helsinki
lakimies, OTM
tel: +358 0(45) 236 0345
e-mail: lari.ruokamo(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

  • Rikosasiat (vastaajan ja asianomistajan avustaminen, lähestymiskielto- ja pakkokeinoasiat)
  • Riita-asiat (mm. toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat, työoikeusriidat)
  • Perhe- ja perintöoikeus

Ennen siirtymistään Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen vuonna 2015 Ruokamo työskenteli tamperelaisessa asianajotoimistossa hoitaen laaja-alaisesti oikeudellisia toimeksiantoja, pääpainon ollessa oikeudenkäynneissä.

 

Alf Henriksson

asianajaja, maankäyttösopimus, asianajotoimisto, Helsinki
varatuomari, Senior Counsel
tel: +358 0(50)303 1825
e-mail: info(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

Alf Henriksson on tehnyt pitkän uran mm. Kuntaliiton johtavana lakimiehenä, jossa hän on hoitanut kunnallisoikeuteen, kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen, kuntien maapolitiikkaan sekä erityisesti maankäyttösopimuksiin ja etuosto-oikeuden käyttöön liittyviä toimeksiantoja. Alf Henriksson on myös toiminut asiantuntijana lukuisissa lainsäädäntöhankkeissa ja työryhmissä.