Henkilöstö

Tatu Henriksson

asianajaja, rikosasianajaja, asianajotoimisto, riita-asia, rikosasia, Helsinkiasianajaja, varatuomari, osakas
tel: +358 0(45) 1300 567
e-mail: tatu.henriksson(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

  • Rikosoikeus (talousrikokset, väkivaltarikokset ja muut tavanomaiset rikokset, atk-, tietoturva- ja verkkorikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen)
  • Riita-asiat (rakennusalan riidat, asuntokauppariidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
  • Yhtiöoikeus (yritysten perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yritystoiminnan järjestelyt)
  • Sopimusoikeus (sopimusten laadinta, tarkastus ja näihin liittyvä konsultointi)
  • Vero-oikeus (mm. verosuunnittelu ja verovalitukset)
  • Työoikeus (irtisanomismenettelyt ja työoikeusriidat)
  • Perhe- ja perintöoikeus (ositukset, perinnönjaot, perunkirjoitukset, lasten huolto- ja tapaamisoikeusasiat)

 

Susanna Kallaskari (os. Klärich)

asianajaja, rikosasianajaja, asianajotoimisto, Helsinki
asianajaja, osakas
tel: +358 0(45) 8797 345
e-mail: susanna.kallaskari(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

Kallaskari on keskittynyt rikosoikeuden alalla väkivalta- ja huumausainerikoksissa avustamiseen, sekä vastaajan että asianomistajan avustajana. Kallaskarilla on vahva osaaminen lasten huolto- ja tapaamisoikeusasioihin sekä huostaanottoihin liittyen. Kallaskari on toimiston perheoikeudellisten asioista vastaava osakas.

Kallaskarilla on kotimaisten kielien lisäksi sujuva saksan- ja englanninkielen taito.

 

Juha Räihä

asianajaja, rikosasianajaja, asianajotoimisto, Helsinki
asianajaja, osakas
tel: +358 0(45) 1363 345
e-mail: juha.raiha(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

Räihän erityisosaamisalueeseen kuuluvat rikosoikeudenkäynnit, niin vastaajan kuin asianomistajankin avustajana sekä ulkomaalaisasiat, joihin luetaan oleskelulupa-, kansalaisuus- ja pakolaisasiat. Ennen siirtymistä Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen vuonna 2012 Räihä on työskennellyt yrittäjänä omassa lakiasiaintoimistossa hoitaen laaja-alaisesti oikeudellisia toimeksiantoja. Räihä on toimiston ulkomaalaisasioista vastaava osakas.

 

Lari Ruokamo

lakimies, rikosasia, riita-asia, asianajotoimisto, Helsinki
asianajaja, osakas
tel: +358 0(45) 236 0345
e-mail: lari.ruokamo(at)advoline.fi

Erityisosaaminen

  • Rikosasiat (vastaajan ja asianomistajan avustaminen, lähestymiskielto- ja pakkokeinoasiat)
  • Riita-asiat (mm. toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat, työoikeusriidat)
  • Perhe- ja perintöoikeus

Ennen siirtymistään Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen vuonna 2015 Ruokamo työskenteli tamperelaisessa asianajotoimistossa hoitaen laaja-alaisesti oikeudellisia toimeksiantoja, pääpainon ollessa oikeudenkäynneissä.

 

Alf Henriksson

asianajaja, maankäyttösopimus, asianajotoimisto, Helsinki
varatuomari, Senior Counsel

Erityisosaaminen

Alf Henriksson on tehnyt pitkän uran mm. Kuntaliiton johtavana lakimiehenä, jossa hän on hoitanut kunnallisoikeuteen, kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen, kuntien maapolitiikkaan sekä erityisesti maankäyttösopimuksiin ja etuosto-oikeuden käyttöön liittyviä toimeksiantoja. Alf Henriksson on myös toiminut asiantuntijana lukuisissa lainsäädäntöhankkeissa ja työryhmissä.