Rikosasianajaja ja rikosoikeus

Asianajotoimisto Advoline Oy:n palveluihin rikosoikeuden alalla kuuluu epäillyn ja myös asianomistajan (rikoksen uhri) avustaminen esitutkinnassa ja myöhemmin asian käsittelyssä eri oikeusasteissa. Rikosasianajajan puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä esitutkinnassa annettuilla lausumilla ja tehdyillä selvityksillä on erittäin suuri merkitys myöhemmässä oikeudenkäynnissä, eikä lausumien muuttaminen useinkaan ole uskottavaa, vaikka lausuma olisi vahingossa kirjattu esitutkintaviranomaisen toimesta virheellisesti. Asianajajan käyttämisellä varmistetaan epäillyn kannalta asianmukainen ja puolueeton esitutkinta.

Asianomistajan edusta huolehdimme laatimalla rikosoikeudenäynnin yhteydessä esitettävät korvausvaatimukset sekä avustamme asianomistajaa oikeudenkäynnissä. Myös asianomistajan on perusteltua käyttää avustajaa jo esitutkinnassa.

Sekä epäillyllä että asianomistajalla on mahdollista saada maksuton oikeudenkäynti, mikäli oikeusavun edellytykset täyttyvät. Oikeusavun edellytykset tarkastamme aina alkuneuvottelun yhteydessä. Asianomistajalla on mahdollista saada korvausta tuomion perusteella myös valtiokonttorilta (mm. henkilö- ja esinevahingosta sekä oikeudenkäyntikuluista), jos tuomittu ei pysty korvauksia maksamaan.