Asianajaja ja asianajotoimisto

Asianajaja on suojattu ammattinimike, jota voivat käyttää asianajajista annetun lain mukaan ainoastaan Suomen Asianajajaliiton asianajajaluetteloon merkityt henkilöt. Suomen Asianajajaliiton säännöt edellyttävät jäseniltään jatkuvaa kouluttautumista ja oikeuskehityksen seuraamista. Sisäisen valvonnan lisäksi asianajajia valvotaan oikeuskanslerin toimesta.

Suomen Asianajajaliitolla on korvausrahasto, josta korvataan asianajajien päämiehilleen ja muille tahoille aiheutettuja taloudellisia vahinkoja, jotka johtuvat lakien tai hyvän asianajajatavan vastaisesta menettelystä. Lisäksi asianajotoimintaa harjoittavan asianajajan tai asianajotoimiston tulee ottaa vastuuvakuutus kattamaan kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Asianajotoimiston osakkaana voi olla ainoastaan hyväksytty asianajaja. Asianajajat ovat henkilökohtaisella varallisuudellaan vastuussa myös osakeyhtiömuotoisen asianajotoimiston asianajotoimintaan liittyvistä taloudellisista velvoitteista.