Asiantuntemuksemme

Asianajotoimisto Advoline Oy on keskittynyt tarjoamaan oikeudellisia palveluita pienille- ja keskisuurille yrityksille sekä yksityishenkilöille. Vahvoja osaamisalueitamme ovat yhtiö- ja sopimusoikeuden lisäksi riitojen ratkaisu oikeudenkäynneissä ja sovintomenettelyissä sekä insolvenssiasiat, kuten konkurssit ja ulosottomenettelyt. Hoidamme tarvittaessa myös asiakkaittemme saatavien perintää ja avustamme vero-oikeudellisten kysymysten ratkaisussa sekä irtisanomismenettelyiden oikeanlaisessa läpiviennissä.

Yksityishenkilöille tarjoamamme palvelut käsittävät rikosoikeuteen, riita-asioiden ratkaisuun, työoikeuteen sekä perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Rikosoikeuden alalla avustamme epäiltyjä esitutkinnassa ja myöhemmin asian käsittelyssä oikeudessa. Asianomistajan edusta huolehdimme laatimalla rikosoikeudenkäynnin yhteydessä esitettävät korvausvaatimukset sekä avustamme asianomistajaa oikeudenkäynnissä.

Yhtiöoikeuden ja tilintarkastuksen vahvan osaamisen ansioista erityisesti talousrikoksiin liittyvät kirjanpito- ja vero-oikeudelliset kysymykset ovat erityisalaamme. Henkilökunnallamme on vankka kokemus ja osaaminen myös tavanomaiseen rikollisuuteen liittyvien toimeksiantojen hoitamisessa.

Riita-asioiden ratkaisussa olemme menestyksellisesti hoitaneet toimeksiantoja erityisesti asuntokauppa-asioihin sekä rakennusalan riitaisuuksiin liittyen. Työoikeuden osalta avustamme työntekijöitä prosesseissa suuriakin monikansallisia yrityksiä vastaan laittomiin irtisanomisiin liittyvissä kysymyksissä.

Testamentit, avioehdot sekä muut asiakirjat laadimme tarvittaessa odottaessanne. Avioliiton purkautumiseen liittyviin osituskysymyksiin ja perinnönjakoihin liittyen laadimme osapuolten keskinäiset sopimukset ja kiistatilanteissa toimimme tuomioistumen määräämänä pesänjakajana tai pesänselvittäjänä. Lasten huoltoon, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat hoitavat näihin asioihin erikoistuneet ja perehtyneet henkilöt.