Henkilöstö

Tatu Henriksson

Asianajaja, Varatuomari, osakas

tel: +358 0(45) 1300 567
e-mail: tatu.henriksson@advoline.fi

Henriksson on Asianajotoimisto Advoline Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas, ja hänellä on laaja kokemus rikos- ja riita-asioista sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta. Henriksson on myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Erityisosaaminen

Rikosoikeus (talousrikokset, väkivaltarikokset ja muut tavanomaiset rikokset, atk-, tietoturva- ja verkkorikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen)
Riita-asiat (rakennusalan riidat, asuntokauppariidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
Yhtiöoikeus (yritysten perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yritystoiminnan järjestelyt)
Sopimusoikeus (sopimusten laadinta, tarkastus ja näihin liittyvä konsultointi)
Vero-oikeus (mm. verosuunnittelu ja verovalitukset)
Työoikeus (irtisanomismenettelyt ja työoikeusriidat)

Kari Kuusisto

asianajaja, osakas, ekonomi, kaupanvahvistaja

tel: +358 0(45) 310 4567
e-mail: kari.kuusisto@advoline.fi

Kuusisto avustaa asiakkaita rikos-, riita- ja hallinto-oikeusasioissa tuomioistuimissa, sekä neuvoo kiinteistön kauppaan ja rakentamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä toimii kaupanvahvistajana. Ekonomi-asianajaja auttaa myös verotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Kuusisto vastaa toimiston ulkomaalaisasioista ja on hoitanut ulkomaalaisasioita menestyksekkäästi korkeimmassa hallinto-oikeudessa (mm. vuosikirjaratkaisu).

Erityisosaaminen

Oikeudenkäynnit
Rikosasiat (mm. väkivalta ja huumausainerikokset, seksuaalirikokset, talousrikokset, vihapuheeseen liittyvät rikokset, ampuma-aseisiin liittyvät asiat, vastaajan ja asianomistajan avustaminen)
Riita-asiat (mm. toimeksianto- ja palvelusopimuksiin liittyvät riidat, rakentamiseen, asumiseen ja kiinteistöihin liittyvät riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
Ulkomaalaisasiat

Elisa Trejtnar

OTM, varatuomari

tel: +358 0(45) 8797 345
email: elisa.trejtnar@advoline.fi

Trejtnar avustaa asiakkaita pääosin rikosasioissa sekä lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa. Perhe-elämän kriisiytyessä Trejtnar auttaa tarvittaessa myös lähestymiskiellon hakemisessa. Näiden lisäksi Trejtnar hoitaa huostaanottoasioita hallinto-tuomioistuimissa.

Trejtnar on toiminut asianajoalalla vuodesta 2013 alkaen ja hänellä on kokemusta myös Rikosuhripäivystyksen (RIKU) toiminnasta.

Erityisosaaminen

Rikosasiat ((väkivalta- ja seksuaalirikokset, ihmiskaupparikokset, lähisuhdeväkivalta, vainoaminen,  sekä muut tavanomaiset rikokset, asianomistajan ja vastaajan avustaminen)
Perheoikeus (lapsen huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusasiat)
Lähestymiskieltoasiat