Henkilöstö

Tatu Henriksson

Asianajaja, Varatuomari, osakas

tel: +358 0(45) 1300 567
e-mail: tatu.henriksson@advoline.fi

Henriksson on Asianajotoimisto Advoline Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas, ja hänellä on laaja kokemus rikos- ja riita-asioista sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta. Henriksson on myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Erityisosaaminen

Rikosoikeus (talousrikokset, väkivaltarikokset ja muut tavanomaiset rikokset, atk-, tietoturva- ja verkkorikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen)
Riita-asiat (rakennusalan riidat, asuntokauppariidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
Yhtiöoikeus (yritysten perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yritystoiminnan järjestelyt)
Sopimusoikeus (sopimusten laadinta, tarkastus ja näihin liittyvä konsultointi)
Vero-oikeus (mm. verosuunnittelu ja verovalitukset)
Työoikeus (irtisanomismenettelyt ja työoikeusriidat)

Susanna Kallaskari (os. Klärich)

asianajaja, osakas

tel: +358 0(45) 8797 345
e-mail: susanna.kallaskari@advoline.fi

Kallaskarilla on laaja osaaminen sekä perheoikeudesta että rikosoikeudesta ja Kallaskari on toimiston perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden vastaava osakas.

Kallaskari avustaa päämiehiä lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa. Lapsiasioita hoitaessaan Kallaskari työskentelee lapsen etu huomioiden. Lapsiasioissa ensisijaisena tavoitteena on sovinnon saavuttaminen osapuolten välillä tuomioistuinsovittelussa (ns. Follo sovittelu). Mikäli sovittelun kautta ei saavuteta toivottua lopputulosta, niin asiassa on edettävä oikeudenkäyntiin. Kallaskarilla on laaja kokemus myös muista perheoikeudellisissa asioissa, kuten omaisuuden osituksista ja erotteluista.

Rikosoikeuden alalla Kallaskarilla on pitkä kokemus mm. väkivalta- ja huumausainerikoksissa avustamisesta, sekä vastaajan että asianomistajan avustajana. Kallaskari on työskennellyt paljon nuorten kanssa ja ymmärtää nuoren tuen tarpeen vaikean rikosprosessin aikana riippumatta siitä, onko nuori rikoksesta epäillyn tai rikoksen uhrin asemassa. Kallaskarilla on laaja kokemus myös seksuaalirikosten uhrien avustamisesta.

Kallaskarilla on kotimaisten kielten lisäksi sujuva saksan- ja englanninkielen taito.

Erityisosaaminen

Perhe- ja perintöoikeus
(ositukset, perinnönjaot, perunkirjoitukset)
Lapsiasiat (lasten huolto- ja tapaamisoikeusasiat, ym.)
Oikeudenkäynnit
Rikosoikeus

Lari Ruokamo

Asianajaja, Osakas

tel: +358 0(45) 236 0345
e-mail: lari.ruokamo@advoline.fi

Ruokamo avustaa asiakkaita pääosin rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäynneissä, jotka muodostavat olennaisen osan työtehtävistä. Näiden lisäksi Ruokamo hoitaa myös oikeudenkäyntejä hallintotuomioistuimissa sekä perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.

Ruokamo on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuoden 2019 alusta ja toiminut asianajoalalla vuodesta 2012. Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen Ruokamo siirtyi vuonna 2015.

Erityisosaaminen

Rikosasiat (mm. väkivalta- ja huumausainerikokset, talousrikokset sekä muut tavanomaiset rikokset, vastaajan ja asianomistajan avustaminen)
Riita-asiat (mm. toimeksianto- ja palvelusopimustenn riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat, työoikeusriidat, vuokrasuhteiden riidat, asuntokauppariidat)
Perhe- ja perintöoikeus (mm. perunkirjoitus, perinnönjako, testamentti, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus)
Ulkomaalaisasiat (mm. oleskelulupa-, kansalaisuus- ja turvapaikka-asiat)

Kari Kuusisto

asianajaja, ekonomi, kaupanvahvistaja

tel: +358 0(45) 310 4567
e-mail: kari.kuusisto@advoline.fi

Kuusisto avustaa asiakkaita rikos-, riita- ja hallinto-oikeusasioissa tuomioistuimissa, sekä neuvoo kiinteistön kauppaan ja rakentamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä toimii kaupanvahvistajana. Ekonomi-asianajaja auttaa myös verotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Kuusisto vastaa toimiston ulkomaalaisasioista ja on hoitanut ulkomaalaisasioita menestyksekkäästi korkeimmassa hallinto-oikeudessa (mm. vuosikirjaratkaisu).

Erityisosaaminen

Oikeudenkäynnit
Rikosasiat (mm. väkivalta ja huumausainerikokset, seksuaalirikokset, talousrikokset, vihapuheeseen liittyvät rikokset, ampuma-aseisiin liittyvät asiat, vastaajan ja asianomistajan avustaminen)
Riita-asiat (mm. toimeksianto- ja palvelusopimuksiin liittyvät riidat, rakentamiseen, asumiseen ja kiinteistöihin liittyvät riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
Ulkomaalaisasiat

Juha Räihä

(OPINTOVAPAALLA)

Asianajaja, Osakas

tel: +358 0(45) 1363 345
e-mail: juha.raiha@advoline.fi

Räihän erityisosaamisalueeseen kuuluvat rikosoikeudenkäynnit, niin vastaajan kuin asianomistajankin avustajana sekä ulkomaalaisasiat, joihin luetaan oleskelulupa-, kansalaisuus- ja pakolaisasiat. Ennen siirtymistä Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen vuonna 2012 Räihä on työskennellyt yrittäjänä omassa lakiasiaintoimistossa hoitaen laaja-alaisesti oikeudellisia toimeksiantoja. Räihä on toimiston ulkomaalaisasioista vastaava osakas.

Erityisosaaminen

Oikeudenkäynnit
Rikos- ja riita-asiat
Ulkomaalaisasiat (työperäinen maahanmuutto, perhesuhteisiin perustuva maahanmuutto, ym.)