Henkilöstö

Tatu Henriksson

Asianajaja, Varatuomari, osakas

tel: +358 0(45) 1300 567
e-mail: tatu.henriksson@advoline.fi

Henriksson on Asianajotoimisto Advoline Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas, ja hänellä on laaja kokemus rikos- ja riita-asioista sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta. Henriksson on myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Erityisosaaminen

Rikosoikeus (talousrikokset, väkivaltarikokset ja muut tavanomaiset rikokset, atk-, tietoturva- ja verkkorikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen)
Riita-asiat (rakennusalan riidat, asuntokauppariidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
Yhtiöoikeus (yritysten perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yritystoiminnan järjestelyt)
Sopimusoikeus (sopimusten laadinta, tarkastus ja näihin liittyvä konsultointi)
Vero-oikeus (mm. verosuunnittelu ja verovalitukset)
Työoikeus (irtisanomismenettelyt ja työoikeusriidat)

Lari Ruokamo

Asianajaja, Osakas

tel: +358 0(45) 236 0345
e-mail: lari.ruokamo@advoline.fi

Ruokamo avustaa asiakkaita pääosin rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäynneissä, jotka muodostavat olennaisen osan työtehtävistä. Näiden lisäksi Ruokamo hoitaa myös oikeudenkäyntejä hallintotuomioistuimissa sekä perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.

Ruokamo on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuoden 2019 alusta ja toiminut asianajoalalla vuodesta 2012. Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen Ruokamo siirtyi vuonna 2015.

Erityisosaaminen

Rikosasiat (mm. väkivalta- ja huumausainerikokset, talousrikokset sekä muut tavanomaiset rikokset, vastaajan ja asianomistajan avustaminen)
Riita-asiat (mm. toimeksianto- ja palvelusopimustenn riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat, työoikeusriidat, vuokrasuhteiden riidat, asuntokauppariidat)
Perhe- ja perintöoikeus (mm. perunkirjoitus, perinnönjako, testamentti, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus)
Ulkomaalaisasiat (mm. oleskelulupa-, kansalaisuus- ja turvapaikka-asiat)

Kari Kuusisto

asianajaja, osakas, ekonomi, kaupanvahvistaja

tel: +358 0(45) 310 4567
e-mail: kari.kuusisto@advoline.fi

Kuusisto avustaa asiakkaita rikos-, riita- ja hallinto-oikeusasioissa tuomioistuimissa, sekä neuvoo kiinteistön kauppaan ja rakentamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä toimii kaupanvahvistajana. Ekonomi-asianajaja auttaa myös verotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Kuusisto vastaa toimiston ulkomaalaisasioista ja on hoitanut ulkomaalaisasioita menestyksekkäästi korkeimmassa hallinto-oikeudessa (mm. vuosikirjaratkaisu).

Erityisosaaminen

Oikeudenkäynnit
Rikosasiat (mm. väkivalta ja huumausainerikokset, seksuaalirikokset, talousrikokset, vihapuheeseen liittyvät rikokset, ampuma-aseisiin liittyvät asiat, vastaajan ja asianomistajan avustaminen)
Riita-asiat (mm. toimeksianto- ja palvelusopimuksiin liittyvät riidat, rakentamiseen, asumiseen ja kiinteistöihin liittyvät riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
Ulkomaalaisasiat

Juha Räihä

(OPINTOVAPAALLA)

OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

tel: +358 0(45) 1363 345
e-mail: juha.raiha@advoline.fi

Räihän erityisosaamisalueeseen kuuluvat rikosoikeudenkäynnit, niin vastaajan kuin asianomistajankin avustajana sekä ulkomaalaisasiat, joihin luetaan oleskelulupa-, kansalaisuus- ja pakolaisasiat. Ennen siirtymistä Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen vuonna 2012 Räihä on työskennellyt yrittäjänä omassa lakiasiaintoimistossa hoitaen laaja-alaisesti oikeudellisia toimeksiantoja. Räihä on toimiston ulkomaalaisasioista vastaava osakas.

Erityisosaaminen

Oikeudenkäynnit
Rikos- ja riita-asiat
Ulkomaalaisasiat (työperäinen maahanmuutto, perhesuhteisiin perustuva maahanmuutto, ym.)

Riikka Kohler

OTM, LAKIMIES

tel: +358 0(45) 8797 345
e-mail: riikka.kohler@advoline.fi
Kohler avustaa asiakkaita lapsi-, perhe- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Erityisenä osaamisalueena Kohlerilla ovat riitatilanteet lapsiasioissa, rikosoikeudelliset kysymykset lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikosasioissa, sekä lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvissä asioissa.