Henkilöstö

Tatu Henriksson

Asianajaja, Varatuomari, osakas

tel: +358 0(45) 1300 567
e-mail: tatu.henriksson@advoline.fi

Henriksson on Asianajotoimisto Advoline Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas, ja hänellä on laaja kokemus rikos- ja riita-asioista sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta. Henriksson on myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Erityisosaaminen

Rikosoikeus (talousrikokset, väkivaltarikokset ja muut tavanomaiset rikokset, atk-, tietoturva- ja verkkorikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen)
Riita-asiat (rakennusalan riidat, asuntokauppariidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat)
Yhtiöoikeus (yritysten perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yritystoiminnan järjestelyt)
Sopimusoikeus (sopimusten laadinta, tarkastus ja näihin liittyvä konsultointi)
Vero-oikeus (mm. verosuunnittelu ja verovalitukset)
Työoikeus (irtisanomismenettelyt ja työoikeusriidat)

Susanna Kallaskari (os. Klärich)

asianajaja, osakas

tel: +358 0(45) 8797 345
e-mail: susanna.kallaskari@advoline.fi

Kallaskari on keskittynyt rikosoikeuden alalla väkivalta- ja huumausainerikoksissa avustamiseen, sekä vastaajan että asianomistajan avustajana. Kallaskarilla on vahva osaaminen lasten huolto- ja tapaamisoikeusasioihin sekä huostaanottoihin liittyen. Kallaskari on toimiston perheoikeudellisten asioista vastaava osakas.

Kallaskarilla on kotimaisten kielien lisäksi sujuva saksan- ja englanninkielen taito.

Erityisosaaminen

Perhe- ja perintöoikeus
(ositukset, perinnönjaot, perunkirjoitukset)
Lapsiasiat (lasten huolto- ja tapaamisoikeusasiat, ym.)
Oikeudenkäynnit
Rikosoikeus

Juha Räihä

Asianajaja, Osakas

tel: +358 0(45) 1363 345
e-mail: juha.raiha@advoline.fi

Räihän erityisosaamisalueeseen kuuluvat rikosoikeudenkäynnit, niin vastaajan kuin asianomistajankin avustajana sekä ulkomaalaisasiat, joihin luetaan oleskelulupa-, kansalaisuus- ja pakolaisasiat. Ennen siirtymistä Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen vuonna 2012 Räihä on työskennellyt yrittäjänä omassa lakiasiaintoimistossa hoitaen laaja-alaisesti oikeudellisia toimeksiantoja. Räihä on toimiston ulkomaalaisasioista vastaava osakas.

Erityisosaaminen

Oikeudenkäynnit
Rikos- ja riita-asiat
Ulkomaalaisasiat (työperäinen maahanmuutto, perhesuhteisiin perustuva maahanmuutto, ym.)

Lari Ruokamo

Asianajaja, Osakas

tel: +358 0(45) 236 0345
e-mail: lari.ruokamo@advoline.fi

Ruokamo avustaa asiakkaita pääosin rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäynneissä, jotka muodostavat olennaisen osan työtehtävistä. Näiden lisäksi Ruokamo hoitaa myös oikeudenkäyntejä hallintotuomioistuimissa sekä perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.

Ruokamo on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuoden 2019 alusta ja toiminut asianajoalalla vuodesta 2012. Asianajotoimisto Advoline Oy:n palvelukseen Ruokamo siirtyi vuonna 2015.

Erityisosaaminen

Rikosasiat (mm. väkivalta- ja huumausainerikokset, talousrikokset sekä muut tavanomaiset rikokset, vastaajan ja asianomistajan avustaminen)
Riita-asiat (mm. toimeksianto- ja palvelusopimustenn riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat, työoikeusriidat, vuokrasuhteiden riidat, asuntokauppariidat)
Perhe- ja perintöoikeus (mm. perunkirjoitus, perinnönjako, testamentti, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus)
Ulkomaalaisasiat (mm. oleskelulupa-, kansalaisuus- ja turvapaikka-asiat)