Esimerkkejä toimeksiantojen hinnoista

Aikaperusteisessa veloituksessa käytämme seuraavia laskutusperusteita

– Yksityishenkilöt 170 – 230 €/h + alv 23% = 209,10 – 282,90 euroa

– Yritykset ja yhteisöt 190 – 250 €/h + alv 23% = 233,70 – 307,50 euroa

Toimeksiannon hoitamiselle voidaan jutuissa, joissa työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa sopia enimmäis- tai kiinteä hinta. Minimiveloitus on kaksi tuntia. Toimeksiannon yhteydessä toimeksiantaja maksaa erikseen sovittavan tapauksen intressin perusteella määräytyvän ennakkomaksun, joka hyvitetään lopullisesta laskusta.Seuraavat toimenpideveloitukset soveltuvat asianajotehtäviin, joita voidaan pitää työn määrän, laadun, etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvioiden tavanomaisina. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

  1. Neuvottelut ja lausunnon antaminen palkkio alkaen

  – Puhelinneuvottelu (minimiveloitus 15min)

  52,26 €

  – Neuvottelu toimistolla

  209,10 €

  – Neuvottelu muualla

  209,10 €

  – Kirjallinen lausunto

  209,10 €

    2. Asiakirjojen laadinta ja hankkiminen

    – Avioehtosopimus

    209,10 €

    – Testamentti

    209,10 €

    – Irtaimen lahjakirja

    209,10 €

    – Muistio tai pöytäkirja

    147,60 €

    – Kiinteistön kauppakirja

    418,20 €

    – Muu kauppa- tai luovutuskirja

    418,20 €

    – Velkakirja tai muu maksusitoomus

    418,20 €

    – Asiakirjan hankinta

    147,60 €

    – Kirjeenvaihto (per kirje)

    147,60 €

    – Sähköpostikirjeenvaihto (per viestikokonaisuus)

    147,60 €

    – Tiedoksianto tai kutsusta huolehtiminen

    147,60 €

    – Lainhuudon hakeminen

    418,20 €

    – Kiinnityksen vahvistaminen

    418,20 €

    – Veroilmoituksen laatiminen

    418,20 €

      3. Perunkirjoitus

      Palkkio perunkirjoitutksesta määrätään työn määrän ja tehtävän laadun mukaan siten, että peruspalkkio on 600,00 euroa. Normaali palkkio liikkuu 800,00 – 2.000,00 euron välillä, riippuen mitä toimenpiteitä toimeksiantaja itse haluaa suorittaa. Mikäli pesään kuuluvan omaisuuden selvittäminen arvionti on tavallista vaikeampaa tai perunkirjoitus muusta syystä tavallista työläänpää, korotetaan palkkiota huomioon ottaen lisätyön määrä.

       4. Ositus ja perinnönjako

       Tuomioistuimen määräämänä pesänjakajana (toimitusjako) osituksessa tai perinnönjaossa palkkio määräyty asian laadun ja sen edellyttämien toimenpiteiden mukaan siten, että pesänjakajan ratkaistavaksi tulevat oikeus- ja muut kysymykset, asianosaisten esittämien vaatimusten lukuisuus, laatu ja vaikealaatuisuus vaikuttavat korottavasti palkkioon. Erillistoimenpiteistä (myyntimääräykset ym.) veloitetaan erikseen.

       Kuolinpesän pesänselvittäjän palkkio määrätään ensisijaisesti tuntiveloitusperiaatteella ottaen huomioon persän laatu ja laajuus. Pesää koskevien oikeudenkäyntien, omaisuuden hoitoon liittyvien erityistehtävien hoitamisesta veloitetaan erikseen.

       – Avustaminen toimituksessa käytetyn ajan mukaan (tuntipalkkio)

       – Sopimusosituksen ja perinnönjako-osituksen laadinta 1.045,50 euroa

        5. Oikeudenkäyntiasian hoitaminen

        Valmistautumisesta oikeudenkäyntiin veloitetaan riita- ja hakemusasiassa työhön käytetyn ajan mukaan kuitenkin niin, että vähimmäisveloitus

        – Kantajan tai hakijan avustamisessa

        1045,50 €

        – Vastaajan tai kuultavan avustamisessa

        836,40 €

        Kirjallinen lisävalmistelu veloitetaan käytetyn ajan mukaan kuitenkin siten, että vähimmäisveloitus on 418,20 euroa.

        Asianajosta tuomioistumessa veloitetaan

        – Esiintyminen oikeudessa

        1045,50 €

        – Viiden tunnin ylimenevältä osalta

        209,10 €/h

        – Matka-ajalta

        147,60 €/h

         Valitustuomioistuimissa käytetään vastaavia laskutusperusteita

          6. Muu edustaminen

          Edustaminen yhtiökokouksissa, neuvotteluissa tai sovintotilaisuuksissa käytetyn ajan mukaan, vähimmäisveloitus 418,20 euroa.

           7. Julkisen oikeusavun palkkio

           Julkisen oikeusavun palkkio perustuu niistä annettuihin määräyksiin (oikeusapulaki ja valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista). Lopullisen palkkion määrän julkisessa oikeusavussa määrää tuomioistuin.

            8. Toimiston perimät kulukorvaukset ja viivästyskorko

            – Valokopiot (tavanomaista suuremmat määrät)

            0,50 €/sivu

            – Faksien lähetys

            1,00 €/sivu

            – Faksien vastaanotto

            0,50 €/sivu

            – Matkakustannukset autolla

            0,45 €/km

            Maksuviivästyksestä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko 1.1. – 30.6.2012 on 8,00%. Maksumuistutuksesta veloitetaan erikseen 20,00 €/kpl.