DAN Europe – Legal Network

DAN Europe (Divers Alert Network) on käynnistänyt Legal Network projektin, jonka tarkoituksena on vahvistaa DAN Europen jäsenten oikeusturvaa sekä konsultoida järjestöä oikeudellisissa kysymyksissä. DAN Europen tarjoamaan sukellustoimintaan liittyvään vakuutukseen tulee sisältymään oikeudellinen avustaminen mm. sukellusonnettomuuksien yhteydessä.

Asianajotoimisto Advoline Oy:n asianajaja Tatu Henriksson on nimitetty DAN Legal Networkin Suomen maakoordinaattoriksi (National Co-Ordinator). Muut nimitetyt henkilöt ovat Igor Beades Martin (Espanja), Peter Cooke (Iso-Britannia), François Jaeck (Ranska), Mauro Masiello (Italia), Peter Schetter (Saksa), Joao Paulo Teixeira De  Matos (Portugali) ja Walter Verstappen (Belgia).

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Dopingrikoksiin liittyen käräjäoikeudet tulkitsevat rikoslain 46-luvun 6 §:n laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen säännöksiä hyvinkin eri tavoin. Lainkohdassa on nimenomaisesti yksilöity esiteot, joiden kohdalla laitomaan tuontitavaraan ryhtymisen säännöstä voidaan soveltaa. Esiteoissa ei ole mainittu dopingrikosta, joten lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sekä analogiakiellon syytetyn vahingoksi perusteella dopingaineiden ollessa kyseessä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen lainkohtaa ei tulisi voida soveltaa. Käräjäoikeuksissa kuitenkin varsin yleisesti edelleen tuomitaan henkilöitä mainitun lainkohdan perusteella.

Tullin ja keskusrikospoliisin edustajien kannan mukaan dopingaineiden hallussapidosta ei tulisi voida nykyisen lainsäädännön perusteella tuomita rangaistusta laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä. Tämä ei kuitenkaan estä syyttäjiä nostamasta syytteitä tai tuomioistuimia, mukaan lukien Helsingin käräjäoikeus, tuomitsemasta henkilöitä mainitun lainkohdan nojalla. Kysymyksestä tarvittaisiin nopeasti ylemmän oikeusasteen kannanotto tai lainmuutos, jossa tilannetta selkeytettäisiin.

Kirjanpitäjän rangaistusvastuusta

Asianajotoimisto Advoline Oy avusti käräjäoikeudessa helsinkiläisen tilitoimiston kirjanpitäjää, jolle syyttäjä vaati rangaistusta avunannosta törkeään veropetokseen liittyen tilitoimiston kirjanpitotoimeksiannon hoitamiseen. Tapauksessa oli kysymys kirjanpitäjän vastuusta koskien tehtyjen kirjauksien perusteen oikeellisuutta. Syytteet hylättiin, koska syyttäjä ei kyennyt näyttämään kirjanpitäjän olleen tietoinen kirjausten perusteen olleen virheellinen tai totuudenvastainen.

Oikeuskäytännössä on viime aikoina haettu rajoja kirjanpitäjän rangaistusvastuulle liittyen tehtyjen kirjausten oikeellisuuteen. Kirjanpitäjiä on asetettu syytteeseen varsin vähäiselläkin näytöllä, esimerkiksi yrittäjän esitutkinnassa ilmoitettua kirjanpidon kuuluneen kokonaisuudessaan kirjanpitäjän vastuulle. Vastuu kirjanpidon oikeellisuudesta kuitenkin kuuluu pääasiassa yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kirjanpitäjä ei kuinkaan voi vedota tahallisuutensa puuttumiseen, mikäli hän tietoisena kirjauksen perusteen virheellisyydestä tekee kirjauksen, koska asiakas on näin ohjeistanut.

Rakennusurakan laskutussaatavaa koskeva riita-asia

Asianajotoimisto Advoline Oy avusti menestyksekkäästi rakennusalan yritystä aliurakkasopimukseen liittyvässä riita-asiassa, jonka käsittely päättyi Helsingin hovioikeudessa. Alunperin yksinkertaista laskutussaatavaa koskeva asia laajeni vastapuolen vastasaatavia koskevien väitteiden johdosta laajaksi riita-asiaksi.

Asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä summaarisissakin perintäasioissa, mikäli riitaisuuksia on odotettavissa. Perintätoimiston puoleen kääntyminen voi johtaa asian pitkittymiseen entisestään.