Etsivä- ja turvallisuuspalveluista

Asianajotoimisto Advoline Oy:n asiakkailla on halutessaan mahdollisuus käyttää Suomen Erikoisturvaryhmä Oy:n etsivä- ja henkilösuojauspalveluita. Poliisin vähentyvät resurssit ja toimintamahdollisuudet eivät kaikissa tapauksissa riitä oikeusturvaa tarvitsevan henkilön suojelemiseen, taikka kiireellisten hienovaraista tutkintaa tai selvittämistä vaativiin asioihin. Suomen Erikoisturvaryhmä tarjoaa asiakkaillemme kattavat turvallisuusalan palvelut oikea-aikaisesti ja ammattitaidolla. Turvallisuuspalveluiden järjestämisestä voidaan sopia jo alkuneuvottelun yhteydessä.

Henkilöstönimityksiä

Asianajotoimisto Advoline Oy:n palveluksessa on aloittanut lakimiehenä OTM Heidi Arles lokakuun alusta 2010. Arlesin painopistealueita ovat rikosoikeus sekä perhe- ja jäämistöoikeus, mutta hän hoitaa toimeksiantoja myös muilta oikeudenaloilta (mm. riita-asiat, sopimusoikeus, hallintolainkäyttö).

Joulukuun alusta 2010 on aloittanut osa-aikaisena Senior Counsel -lakimiehenä VT, OTK Alf Henriksson. Kuntaliiton johtavana lakimiehenä aikaisemmin toiminut Alf Henriksson on yksi Suomen johtavista kaavoitus- ja maankäyttösopimusten asiantuntijoista. Kunnallisoikeus (mm. kuntien etuosto-oikeuteen liittyvät kysymykset) sekä maankäyttö- ja rakennusoikeus kuuluvat myös hänen osaamisalueeseensa.