Henkilöstönimityksiä – Ernennungen

Asianajotoimisto Advoline Oy:n palveluksessa aloittaa 23.12.2011 lakimiehenä OTM Susanna Klärich painopistealueina rikosoikeus sekä perhe- ja jäämistöoikeus, mutta hän hoitaa toimeksiantoja myös muilta oikeudenaloilta (mm. riita-asiat, sopimusoikeus). Klärich hoitaa toimeksiantoja tarvittaessa myös saksan kielellä (deutsch, german, tyska). Saksan kieltä taitavien lakimiesten ja asianajajien tarve on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt.

OTM (Master of Laws) Susanna Klärich beginnt am 23.12.2011 bei der Anwaltskanzlei Advoline Oy als Jurist zu arbeiten. Ihre Schwerpunkte liegen bei Strafrecht und Familien- und Erbrecht, aber sie nimmt auch Aufträge aus anderen Rechtsbereichen entgegen (u.a. Rechtsstreite und Vertragsrecht). Bei Bedarf nimmt Klärich Aufträge auch auf deutsch entgegen. Der Bedarf deutschsprachiger Juristen und Anwälte ist in letzter Zeit enorm gestiegen.

KKO 2011:89 (Laiton tuontitavaraan ryhtyminen)

Asianajaja Tatu Henriksson on kommentoinut v. 2009 tulkinnanvaraista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä liittyen laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen rangaistussäännöksen soveltuvuuteen dopingaineisiin. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2011:89 päätynyt samalle kannalle, eli dopingaineiden hallussapidosta ei voida rangaista laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä.

Dopingaineiden valmistaminen, maahantuonti, myynti, välittäminen tai luovuttaminen, taikka näiden yritys on dopingrikoksena rangaistavaa rikoslain 44 luvun 6 §:n mukaisesti.

Etsivä- ja turvallisuuspalveluista

Asianajotoimisto Advoline Oy:n asiakkailla on halutessaan mahdollisuus käyttää Suomen Erikoisturvaryhmä Oy:n etsivä- ja henkilösuojauspalveluita. Poliisin vähentyvät resurssit ja toimintamahdollisuudet eivät kaikissa tapauksissa riitä oikeusturvaa tarvitsevan henkilön suojelemiseen, taikka kiireellisten hienovaraista tutkintaa tai selvittämistä vaativiin asioihin. Suomen Erikoisturvaryhmä tarjoaa asiakkaillemme kattavat turvallisuusalan palvelut oikea-aikaisesti ja ammattitaidolla. Turvallisuuspalveluiden järjestämisestä voidaan sopia jo alkuneuvottelun yhteydessä.